Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mousevdm - 09-10-2017 15:21:08
Vrije tijd & Tuin

Valt schade veroorzaakt door een motorboot ook onder een wa verzekering

Neem een vaartuigenverzekering . all risk voor een niet al te grote motorboot kost je ongeveen €60 per jaar.