Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

beve - 16-10-2017 11:48:22
Vrije tijd & Tuin

Is er een stof of materiaal waaraan ‘een seconde’ lijm niet hecht ?

Teflon en nylon laten zich moeilijk of niet lijmen met secondenlijm