Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aa
aad piraat - 24-01-2018 14:08:38
Geldzaken & Recht

Ing schaft tan code af.hoe moeten mensen zonder gsm betalen?

En zo worden de rijken steeds rijker onder het mom we doen het voor de klant. met uiteraard onze welgemeende dank aan de miljoenen aan ons afhankelijk gemaakte onbezoldigde medewerkers. natuurlijk zullen wij onze waardering wederom laten blijken middels nog lagere rente op hun tegoeden en versterken wij onze beleggingen in telemarketing en telefoon fabrikanten. persoonlijk telefoneer ik niet met app want ik heb geen app in mijn familie of vriendenkring.dit treft overigens niet alleen ouderen maar ook de steeds grotere groep armen welke de noodzakelijk te maken kosten van dit gemak niet kunnen betalen mede veroorzaakt door eerder gegraai. uit het grote aantal gedwee volgenden blijkt dat senieliteit niet persé een ouderdomsziekte is. zolang banken en instanties het aparaat en abonnement dat nodig is voor hun wensen niet vergoeden komt het zeker niet ten dienste van hun leden of klanten.