Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

dietelinde - 24-01-2018 14:23:29
Geldzaken & Recht

Ing schaft tan code af.hoe moeten mensen zonder gsm betalen?

Niet alleen ouderen hebben moeite/geen geld voor een smartphone. er zijn ook nog genoeg "jongere" mensen die geen smartphone hebben. mensen met een uitkering, mensen die laagdrempelig zijn, kortom nog een hele groep die vergeten wordt. banken trekken steeds meer macht naar zich toe en bepalen hun strategie, wij, als "gewone" mensen hebben dit maar te slikken.