Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

empee - 10-03-2018 21:17:06
Computers & Telefonie

Nieuw toetsenbord geeft verkeerde tekens

Hoe of waar kan ik die instelling controleren