Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marita567 - 04-04-2018 07:24:40
Geldzaken & Recht

Periculum bewindvoering

Hallo murat1709 , 

nu heb ik een rechtsbijstand ingeschakelt die gaan klacht indienen bij de rechtbank 

u heeft rechtsbijstand ingeschakeld , laat deze hun werk doen , daar zijn ze voor .