Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 04-04-2018 13:51:32
Geldzaken & Recht

Periculum bewindvoering

Ook mijn reactie: u heeft rechtsbijstand ingeschakeld en het resultaat daarvan kunt u dus bere afwachten.

ik lees uw verhaal echter niet als een klacht maar als een waarschuwing op basis van uw ervaring(en).