Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
neodutchio - 04-04-2018 14:24:51
Geldzaken & Recht

Periculum bewindvoering

Laat uw jurist dan ook even kijken naar de reden van ontslag. een beslaglegging is, in mijn ogen, geen recht tot ontslag.