Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 16-05-2018 16:40:47
Garantie & Verzekeringen

Rekening blaasspoelingen omdat apotheek niet heeft gekeken of het vergoed werd

Haal die nota weg in uw topic. u staat nu met al uw gegevens op het openbare internet. dat moet u niet willen.

ik zou die coulanceregeling maar aanvragen.