Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mu
murat1709 - 16-05-2018 18:54:27
Geldzaken & Recht

Periculum bewindvoering

Hoe kan ik alle berichten verwijderen 
zaak is opgelost en meneer heeft mij aangesproken dus mijn ex bewindvoeder als het binnen 14 dagen niet wordt weggehaald gaat hij aangifte doen