Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Th
Theotrucker - 16-05-2018 19:09:57
Geldzaken & Recht

Periculum bewindvoering

Jij kunt niet alle berichten verwijderen . dan moet die geachte heer een rechtszaak beginnen . ik denk dat kassa zich niet laat chanteren .