Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Th
Theotrucker - 16-05-2018 19:32:09
Geldzaken & Recht

Periculum bewindvoering

Wil je daarmee zeggen dat wat je eerder geschreven hebt niet klopt?
je kunt alleen bewerken wat jezelf gesch hebt .