Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 16-05-2018 20:09:59
Geldzaken & Recht

Periculum bewindvoering

Als u hier geen leugens opgeschreven hebt, hoeft u niet bang te zijn voor een aanklacht wegens smaad of laster. 

u hebt een rechtsbijstandverzekering, vraag daar advies over die bedreigingen van die ex bewindvoerder.