Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ge
Genee - 16-05-2018 20:58:25
Computers & Telefonie

Reboot and select proper boot device?

Alles er opnieuw op laten zetten, zegt u.
heeft die persoon dan niet gecontroleerd of alles werkte?