Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ge
Genee - 16-05-2018 22:19:09
Geldzaken & Recht

Periculum bewindvoering

U schrijft dat u alle bewijzen hebt, waar bent u dan bang voor?