Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 17-05-2018 14:57:18
Computers & Telefonie

Prijs verhoging kpn.

En wat was de reactie van kpn?
vind je het een onjuiste reclame?
dien een klacht in:https://www.reclamecode.nl/consument/default.asp?paginaid=73" target="_blank"> https://www.reclamecode.nl/consument/default.asp?paginaid=73