Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
panter22 - 05-06-2018 21:45:33
Vakantie & Reizen

Vliegtuig annuleringsverzekering betaald niet uit na overlijden tante

Als je de verzekeringsvoorwaarden online leest, dan staan ooms en tantes niet genoemd. heb je voorwaarden gekregen die nu niet meer gelden, maar toen je boekte nog wel? op de site staat de versie v12. 

wanneer de oorzaak die aan de grondslag ligt van de annulering de verzekerde niet rechtstreeks treft, dan zijn ook de volgende situaties gedekt: - ernstige ziekte, ernstig lichamelijk ongeval of het overlijden van een echtgenoot, ouders, kinderen, broers en zussen, grootouders, kleinkinderen, neven en nichten, schoonbroers en schoonzussen, schoonzonen en -dochters, schoonouders of een feitelijk koppel.
https://static.vueling.com/skysales/pdf/insurances/v12_nl.pdf" target="_blank">https://static.vueling.com/skysales/pdf/insurances/v12_nl.pdf