Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 06-06-2018 15:53:56
Garantie & Verzekeringen

Wettelijk niet toegestaan om schade op werkgever te verhalen?

@hanneke, u vergeet een regel, de laatste uit het artikel, te vermelden die toch ook wel belangrijk is. deze regel geldt niet voor zover zulk een persoon jegens de verzekerde aansprakelijk is wegens een omstandigheid die afbreuk zou hebben gedaan aan de uitkering, indien die omstandigheid aan de verzekerde zou zijn toe te rekenen.