Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Wettelijk niet toegestaan om schade op werkgever te verhalen?

Zie hanneke@ die nu ik een redelijke hoeveelheid jurisprudentie(te vinden via googelen) heb doorgenomen m.b.t. bw 7:962 dat de subrogatie betrekking heeft op het niet kunnen verhalen van een werkgever resp. diens verzekeraar op een werknemer die schade heeft veroorzaakt. 
op basis van hetgeen ik hier nu lees vestopt de verzekeraar zich ten onrechte op basis van het artikel, vergeet lid 2 en heeft geen kennis van o.a. tenminste al één iuitspraak van de hoge raad.


toch merk ik wel op dat nu de werkgever zijn aansprakelijkheid aan de werknemer heeft bevestigd waarom de werggever dan niet zelf de schade vergoed en vervolgens zijn verzekeraar aanspreek op 'wanprestatie' maar kan het ook bij een melding laten dat de schade is vergoed. het lijkt mij dat de werkgever zijn/haar verzekeraar kan aanspreken voor de schade die doe door zijn/toedoen door een ander is geleden.