Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 13-06-2018 20:06:12
Geldzaken & Recht

Deposito in het buitenland?

Jammer, ook het rondje werkt niet meer. maar mijn tv doet het, hiep hoi.