Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 14-06-2018 06:24:38
Geldzaken & Recht

Deposito in het buitenland?

Ja, publieke omroepverenigingen als bedoeld in de mediawet, voor zover zij voor meer dan 50% door de staat worden bekostigd, zijn 'wob-baar'. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/documenten/rapporten/2005/06/10/lijst-voorbeelden-publiekrechtelijke-instelli" target="_blank">bron)

en hier staat hoe je dat kan doen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/vraag-en-antwoord/hoe-dien-ik-een-wob-verzoek-in" target="_blank">.../hoe-dien-ik-een-wob-verzoek-in.