Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 14-06-2018 14:12:09
Auto & Vervoer

Verkeersboete duitsland

Indien u kopiën heeft van het door u gemaakte bezwaar tegen de in duitsland opgelegde boetes komt het mij zeer zinvol voor om die toch te overleggen aan het cjib met daarbij de opmerkingen dat u zeer tijdig bezwaar heeft gemaakt maar daar nooit op is gereageerd.
ik ga daarmee in op de opmerking dat u geen bezwaar zou kunnen maken omdat u dat niet tijdig zou hebben gedaan.
die melding is daarmee pertinent onjuist en dat betekent m.i. dat de gehele betaalincasso onjuist is en daarmee ongeldig.
in beginsel zou men bij het cjib alsdan een onrechtmatige (overheids)daad hebben begaan.

heeft u al contact gehad met de anwb in deze?

omdat ambtelijke molens soms wel heel langzaam draaiene en het om een relatief klein bedrag gaat geef ik u wel het advies van hansjeklein in overweging om wel te betalen maar teken dan duidelijk aan: onder protest en zet ook in uw brief aan het cjib (met daarbij de kopiën van het bezwaar) dat u onder protest heeft betaald en terstond het alsdan onterecht betaalde terugvordert.

u kunt dit probleem ook voorleggen aan de nationale ombudsman met als achtergrond dat het cjib ten onrechte handelt.