Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Cookies - 14-06-2018 18:31:00
Computers & Telefonie

Apple updates

Je ipad is uit 2012 en valt dus onder antiek. je kunt 2 dingen doen: of de app niet meer gebruiken of een nieuwe ipad kopen.