Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 16-06-2018 10:06:12
Computers & Telefonie

Apple updates

De "oude" versie werkt prima en met de veilgheid en apple is het ook uitstekend gesteld. dat dat niet zo zou zijn is paniekzaaierij.