Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sw
swat1500 - 21-06-2018 08:19:43
Vrije tijd & Tuin

Boom kappen rechten en plichten huurders en verhuurders

Een tamelijk ondoorzichtelijk verhaal. als de betreffende boom op grond van een pand staat dat eigendom is van een vve is de vve degene die beslist wat er met de boom gaat gebeuren. een eventuele huurder van een van de appartementen heeft hier geen inspraak. uiteraard mag kappen alleen met een kapvergunning van de gemeente.
de huurder mag wel bezwaar maken tegen het afgeven van die vergunning.