Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sjoppie - 17-07-2018 16:48:17
Computers & Telefonie

Firefox als standaard browser

Het zou kunnen dat de aangebrachte wijziging zichtbaar wordt na opnieuw opstarten van de laptop.