Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 02-09-2018 13:23:19
Geldzaken & Recht

Vakantie aanvragen, mag dit?

Waar kan ik de regel vindenb dat er binnen twee weken moet worden beslist? is dat een interne bedrijsafspraak? ik ken geen cao met zo'n afspraak.