Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 03-09-2018 10:28:49
Vrije tijd & Tuin

Conflict met molecaten camping over het betalen 2016

Als er een uitspraak is geweest waarin het beslag is goedgekeurd is er m.i. niets meer aan te doen. bent u lid van een seniorenvereniging, benader die dan om nadere raad. ik bedoel daarmee dat een incasso bureau wel snel dreigt maar er een procedure moet zijn geweest bij de kantonrechter!

wat ik niet begrijp is dat de jaarplaats niet na het weghalen van de caravan is geannuleerd en naar mening heeft het bij de nieuwe eigenaar ontbroken aan zorgplicht omdat u kennelijk niet door hen bent geïnformeerd. daar weet men dat er geen nieuwe caravan is gekomen en naar ik aanneem ook dat u destijds wilde verkopen en dan niet meer een nieuwe plaatsen.

nog een vraag die van belang kan zijn: heeft u schriftelijke regels ontvangen van deze nieuwe eigenaar dat een caravan ouder dan 20 jaar niet verkocht mocht worden waarmee ik bedoel: verkoop met behoud van standplaats voor de nieuwe eigenaar? ook daar is molencate lijkt mij behoorlijk in gebreke gebleven.

dit alles overwegende is het mogelijk zinvol om contact op te nemen met het juridisch loket in uw omgeving of een afspraak makken met een advocaat waar de eerste intake gratis is.  
neem snel aktie, vooral als er geen formeel besluit is m.b.t. beslag op pensioen. 

ik sluit niet uit dat er juridisch verbvand kan leggen naar bijv. onrechtmatig handelen conform bw art. &:162 en verder en/of zorgplichtverzuim. (naast mogelijk onterecht dreigen als er geen dagvaarding en zitting is geweest)