Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 13-09-2018 15:40:46
Geldzaken & Recht

Airco aankopen

Van belang is hetgeen dat in de splitsingsacte en huishoudelijk reglment van de vve is geregeld m.b.t. plaatsen van apparaten als airco.
als daar niets over geregeld is, dan is de vraag niet terecht, maar (ook) ik ga er van uit dat dat wel is geregeld. 

de vraag betreft dan feitelijk niet de offerte m.b.t. de aankoop kosten maar de technise specifiicaties  en is het woord 'offerte'niet juist benut.
(een offerte betekent opgave van de kosten van de koop en het gaat vooral over welk soort airco u wilt kopen)