Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Iv
Ivo W - 19-09-2018 20:08:02
Geldzaken & Recht

Airco aankopen

Voor het plaatsen van een vaste airco zijn de nodige aanpassingen nodig aan het eigendom van de vve. de buitenmuren van uw appartement zijn niet van u! 

zonder toestemming van de vve mag u de buitenunit van de airco niet aan de buitengevel monteren. ook mag u zonder toestemming geen doorvoer maken voor de benodigde leidingen.

in hoeverre u toestemming kunt verwachten, hangt af van de algemene afspraken binnen de vve met betrekking tot dit soort werkzaamheden en/of de individuele behandeling van uw aanvraag op de eerstvolgende vergadering van de vve.