Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 16-10-2018 19:14:16
Huishouden & Energie

Keteloverdracht

Gelet op diverse reacties: het lijkt mij dat het zinvol is in ieder een klacht in te dienenbij de brancheorganisatie vvan de makelaar (nvm of mogelijk een andere)