Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 09-11-2018 10:51:40
Voeding & Gezondheid

Rontgenfoto tandarts verplicht?

Ja dat mag en het ius ook in uw voordeel. röntgenfoto's zijn van nut om vooral na te gaan of er onstekingen kunnen zijn en andere zaken. zij worden ook gedigitaliseerd opdat de tandarts er tijden de behandeling er al of niet vooraf naar kan kijken en het inzetten van een mondhygiënist(e) is ook voor u veel goedkoper terwijl die er ook specifiek voor is opgeleid. 

daarbij komt ook nog het gegeven dat indien u de tandarts niet de mogelijkheden biedt / laat toepassen die hij/zij heeft voor optimnale zorg u geen of in ieder geval veel minder redenen heeft om eventueel te klagen.

edoch, de keuze is aan u en het alternatief is een andere tandarts (als er nog tandartsen zijn die geen gebruik maken van röntgenfoto's.)