Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 09-11-2018 13:37:24
Voeding & Gezondheid

Rontgenfoto tandarts verplicht?

Nee. tandheelkundige zorg zit niet in de basisverzekering. u kunt dus zelf kiezen of u dat wilt gebruiken en dus ook welke handelingen u wilt afnemen. het kan wel zijn dat voor bepaalde behandeling een rontgen foto noodzakelijk is. als u voor die behandeling kiest moet u de foto op de koop toe nemen. het inschakelen van de mmdhygiensist kan niet zonder uw instemming.