Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
panter22 - 09-11-2018 16:44:42
Voeding & Gezondheid

Rontgenfoto tandarts verplicht?

Hoefde je bij de oude tandarts niet naar de monhygienist? verwijderde hij de tandsteen altijd zelf bij de jaarlijkse controle?
nu heb je een nieuwe tandarts en die wil een overzichtsfoto van je gebit maken en dat je 1 of 2 keer per jaar een afpraak hebt met de mondhygienist met aansluiten een controle door de tandarts?
gaat het om een verschil in behandeling tussen de oude en de nieuwe tandarts?