Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ka

Kruidvat foto cd's niet afleesbaar

Welke extentcie hebben de bestanden van de foto's? dus xxxxx.???