Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ro
Rob_1000 - 12-11-2018 13:23:03
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?

Het is uiteindelijk de gemeente die bepaald wat er in het gemeentepakket wordt vergoedt en ook wat de premie is (afhankelijk van de bijdrage die de gemeente levert). zowel de inhoud als de prijs van een gemeentepakket kan (en zal) dus per gemeente verschillen. 

kijk maar eens op www.gezondverzekerd.nl