Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
panter22 - 12-11-2018 13:27:29
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?

Gemeenten sluiten zelf een overeenkomst met de zorgverzekeraar. sommige gemeenten betalen mee zodat de zorgpremie voor de minima zo laag mogelijk blijft.
kijk op de website van je gemeente. daar moet info over de minimaverzkering te vinden zijn.
of op:
https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving" target="_blank">https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving