Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 12-11-2018 13:30:49
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?

Het prijsverschil zal afhangkelijk zijn welke bijdrage die de gemeente levert aan een dergelijke sociale zorgverzekering.

klagen dan maar bij b&w in de gemeente waar u woont, want die maakt de afspraken m.b.t. een dergelijke collectieviteit en bepaald hoeveel gemeenschapsgeld (want de mede inwoners betalen) hieraan wordt uitgegegen.
dergelijke verschillen komen niet alleen voor bij deze vorm van sociale zorg, maar zijn op veel gebieden van elkaar afwijkend. elke gemeente bepaald zijn eigen beleid in dit soort zaken.