Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 12-11-2018 13:35:59
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?

En iver welke twee gemeenten hebt u het dan met dat grootste verschil?