Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 15-11-2018 09:36:46
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?

Welja, nou ook nog voorstellen deze kwakzalverij onder te brengen bij de basisverzekering.  het moet niet gekker worden.