Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mei - 18-11-2018 15:49:07
Auto & Vervoer

Ford levert niet updates navigatiekaarten voor ford kuga waarvoor wel betaald is.

Ford zou omstreeks deze tijd gratis de kaartupdate verstrekken. is er al iets bekend. of schuiven ze het weer op de lange baan.
kan kassa niet samen met de consumentenbond hier meer aandacht aan  besteden. ford trekt zich niets aan van haar klanten. misschien kan op deze wijze druk uitgeoefend worden.