Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ge
Genee - 24-11-2018 14:55:26
Vrije tijd & Tuin

Buurvrouw heeft heg verwijderd

Wanneer het een huurwoning is zal de heg van de woningbouwvereniging zijn.
voor verwijderen zal dan toestemming van de wbv nodig zijn.