Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

panter22 - 24-11-2018 16:14:56
Vrije tijd & Tuin

Buurvrouw heeft heg verwijderd

Buurvrouw mag de haag op haar grond verwijderen.
ze is niet de jongste meer en dan is een haag bijhouden mogelijk te veel werk.
dat hekwerk voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.
je zou eens met de buurvrouw kunnen praten over een nieuwe schutting van 2 meter hoog op de erfgrens,
ieder de helft betalen, dan ben je er uit.
gaat het om koophuizen waarvan jij en de buurvrouw eigenaar zijn, dan geldt boek 5 van het burgerlijk wetboek:


artikel 49

84https://linkeddata.overheid.nl/embedded/portal/spiegel-lijstweergave?juriconnect=jci1.3%3ac%3abwbr0005288%26boek%3d5%26titeldeel%3d4%26artikel%3d49%26z%3d2018-09-19%26g%3d2018-09-19" target="_blank">
 
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:bwbr0005288&boek=5&titeldeel=4&artikel=49&z=2018-09-19&g=2018-09-19" target="_blank" data-juriconnectverwijzing="jci1.3:c:bwbr0005288&boek=5&titeldeel=4&artikel=49&z=2018-09-19&g=2018-09-19" data-citeertitel="" data-linktoolurl="https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/linktool-bwb-verfijnen?ext-id=http%3a%2f%2fwetten.overheid.nl%2fid%2fbwbr0005288%2f2018-09-19%2f0%2fboek5%2ftiteldeel4%2fartikel49&geldigheidsdatum=2018-11-24&zichtdatum=2018-11-24" data-decorator="init-modal" data-handler="open-modal" data-modal="popuppermanentelink">
 
https://wetten.overheid.nl/bwbr0005288/2018-09-19/0/boek5/titeldeel4/artikel49/informatie" target="_blank">
 

 
https://wetten.overheid.nl/bwbr0005288/2018-09-19/0/boek5/titeldeel4/artikel49" target="_blank" data-decorator="init-modal" data-handler="open-modal" data-modal="popupafdrukken">
 
https://wetten.overheid.nl/bwbr0005288/2018-09-19/0/boek5/titeldeel4/artikel49" target="_blank" data-decorator="init-modal" data-handler="open-modal" data-modal="popupexporteren">
1ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. de eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij.

artikel 43

20https://linkeddata.overheid.nl/embedded/portal/spiegel-lijstweergave?juriconnect=jci1.3%3ac%3abwbr0005288%26boek%3d5%26titeldeel%3d4%26artikel%3d43%26z%3d2018-09-19%26g%3d2018-09-19" target="_blank">
 
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:bwbr0005288&boek=5&titeldeel=4&artikel=43&z=2018-09-19&g=2018-09-19" target="_blank" data-juriconnectverwijzing="jci1.3:c:bwbr0005288&boek=5&titeldeel=4&artikel=43&z=2018-09-19&g=2018-09-19" data-citeertitel="" data-linktoolurl="https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/linktool-bwb-verfijnen?ext-id=http%3a%2f%2fwetten.overheid.nl%2fid%2fbwbr0005288%2f2018-09-19%2f0%2fboek5%2ftiteldeel4%2fartikel43&geldigheidsdatum=2018-11-24&zichtdatum=2018-11-24" data-decorator="init-modal" data-handler="open-modal" data-modal="popuppermanentelink">
 
https://wetten.overheid.nl/bwbr0005288/2018-09-19/0/boek5/titeldeel4/artikel43/informatie" target="_blank">
 

 
https://wetten.overheid.nl/bwbr0005288/2018-09-19/0/boek5/titeldeel4/artikel43" target="_blank" data-decorator="init-modal" data-handler="open-modal" data-modal="popupafdrukken">
 
https://wetten.overheid.nl/bwbr0005288/2018-09-19/0/boek5/titeldeel4/artikel43" target="_blank" data-decorator="init-modal" data-handler="open-modal" data-modal="popupexporteren">


onder muur wordt in deze en de volgende titel verstaan iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting.https://wetten.overheid.nl/bwbr0005288/2018-09-19#boek5" target="_blank">https://wetten.overheid.nl/bwbr0005288/2018-09-19#boek5

zijn het 2 huurhuizen, dan zul je een afspraak over de schutting met de buurvrouw moeten maken, maar ze hoeft niet mee te werken aan het plaatsen of  betalen van de schutting.