Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 26-11-2018 18:16:14
Geldzaken & Recht

Mag mijn huurbaas de woning incl mijn inboedel fotograferen bij het verkopen van de woning?

N.a.v. diverse reactie heb ik nog eens veel verder gezocht en ook in jurisprudentie en daaruit is af te leiden dat er een duidelijk verschil is bij nieuwe verhuur of ook verkoop als de huurder de huurovereenkomst heeft beƫindigd en in dat geval afddekken van diverse zaken een aanvaardbare optie is. dat afdekken mag dan zelfs alle in de woning aanwezige roerende zaken betreffen.

een huurder behoeft beslist niet mee twerken als door de verkoop van de woning hij/of zij in zijn of haar belangen tekort wordt gedaan als het de bedoeling van de huiseigenaar is dat de huurder vertrekt buiten zijn wil (huurbescherming).

het is 'tricky' en in geval dat er geen huuroipzegging is zijdens de huurder is het uiterst zinvol het juridisch loket te raadplegen.

iemand behoeft nooit en te nimmer mee te werken aan iets dat in zijn /haar nadeel kan uitpakken.

nogmaals herhaald, meningen verschillen, voor mij; over en uit.