Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 28-11-2018 16:42:23
Huishouden & Energie

Temperatuur thermostaat wijkt af

Zijn die andere thermometers geijkt?