Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 30-11-2018 21:28:30
Geldzaken & Recht

Driekamerwoning duurder dan vierkamerwoning

Vraag of u kunt verhuizen naar die vierkamerwoning.