Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ro
ron503 - 01-12-2018 12:25:00
Geldzaken & Recht

Driekamerwoning duurder dan vierkamerwoning

Omdat de wbv verplicht is om de woning passend toe te wijzen vind u het billijk om minder huur te gaan betalen terwijl dat niet zo is. uw woning zou volgens de door u opgegeven huur 118 punten hebben en de woning met één kamer meer 155 punten dat kan gewoonweg niet kloppen omdat de woonoppervlakte niet navenant afwijkt. wellicht woont u nu al in een woning die qua punten een veel hogere huurprijs mag hebben maar door de wbv niet gehanteerd kan en mag worden. als u gerechtigheid wenst en het puntensysteem voor die woning moet gaan gelden dan is dat ook voor uw en alle andere woningen van toepassing met als gevolg dat elke huurder signifikant meer gaat betalen en ook niet meer in aanmerking komen voor de eventuele huurtoeslag.