Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 01-12-2018 16:05:48
Elektronica & TV

Ik krijgt deze foutmelding van spotify: verbindingsfout, wat kan ik doen?

En hoe is de stand van zaken met het rooten en resetten van de tablet?