Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 03-12-2018 18:44:00
Geldzaken & Recht

Driekamerwoning duurder dan vierkamerwoning

U verwijst naar de rijksoverheid. heeft u al zelf de puntenlijst van de huurcommissie ingevuld op basis van de aan u gehuurde accomadatie etc?
als uit uw eigen opgave zou blijken dat het puntenaantal lager is, dan heeft u reden om bezwaar te maken bij de huurcommissie. de huurcommissie is in feite bepalend of aan u wel of niet een juist huurbedrag wordt aangerekend.
ik kan uw vergelijking met de vietkamer helemaal volgen aangezien het aantal afzonderlijke woonruimten, in samenhang met de vierkante meters van elke afzonderlijke ruimte onderdeel is van de telling en als de oppervlakte van de 4 kamer woning ook groter is dan die van de driekamerwoning is er 'iets krom'.