Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ka

Bril ruilen

Vraag aan de vraagsteller: bij welke opticien heeft u de bril geklocht?
sinds wanneer heeft u de bril op uw neus gehad?
aub reactie.